1945 chữ Hán thông dụng trong tiếng Nhật

Tại sao phải học chữ Kanji? Có rất nhiều bạn có câu hỏi này! Cùng với hiragana và katakana, chữ Hán tự (kanji) chính là bảng chữ cái tiếng Nhật. Bạn làm sao mà học được tiếng Nhật nếu không học bảng chữ cái của nó?
Bản chất kanji là để rút ngắn lại chữ viết, thay vì một từ phải mất đến 4-5 chữ hiragana thì được rút lại bằng 1-2 chữ kanji mà thôi, và nó còn dùng để phân biệt những chữ đồng âm khác nghĩa (tuy đọc giống nhau nhưng kanji khác nhau).
Bạn cần học chữ kanji vì tổng cộng chỉ khoảng 2 ngàn chữ mà thôi. Học sinh tiểu học của Nhật học cặn kẽ trong 6 năm, nhưng bạn không cần nhiều thời gian như thế. Học sinh tiểu học ở Nhật còn phải học các môn khác và cũng không thể nào tư duy như người lớn được. Bạn nên học 2000 chữ kanji này trong vòng 6 tháng với mục tiêu nhận được mặt chữ và hiểu ý nghĩa, còn âm đọc tiếng Nhật thì có thể từ từ học sau.

1945 chữ hán tự

Link download 1945 chữ Hán tự thông dụng tại đây
Bạn nào không download được thì comment địa chỉ email phía dưới để trung tâm gửi cho nhé !!!