Category Archives: Tiếng Nhật Doanh Nghiệp

Đào tạo Tiếng Nhật tại Công ty – Xí nghiệp

Khóa đào tạo tiếng Nhật tại xí nghiệp của trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy tập trung đào tạo về khả năng giao tiếp cho nhân viên, và ứng dụng những gì được học vào công việc thực tế. Với đội ngũ giảng viên, nhân viên đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc […]