Đài Loan có 38 trường đại học lọt Top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới

例: あなたは ( がくせい )ですか。 ……はい、がくせいです。 1) あなたは ( )ですか。 (5)

Ngày 2/9, Tạp chí Times Higher Education (Anh) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021 (Times Higher Education World University Rankings 2021). Đài Loan có 38 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng năm nay, trong đó Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) lần đầu tiên có mặt trong “Top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới”. Bộ Giáo dục nhận định đây là kết quả của việc đầu tư theo chiều sâu vào giáo dục đại học, giảng dạy xuất sắc và chương trình học giả Yushan.

Bộ Giáo dục chỉ rõ: Số trường đại học và cao đẳng của Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng năm nay tăng thêm 2 trường so với năm ngoái. Ngoài Đại học Quốc gia Đài Loan lọt vào “Top 100”, thứ hạng của các trường: Đại học Y Đài Bắc (TMU), Đại học Dương Minh (NYMU), Đại học Y Dược Trung Hoa (CMU), Đại học Thành Công (NCKU), Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU), Đại học Y Cao Hùng (KMU), Đại học Trung Sơn (NSYSU), Đại học Á Châu (ASIA), Đai học Phụ Nhân (FJU), v.v… đều có tiến bộ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, là công lao của thầy và trò các trường đại học nói trên.

Bộ Giáo dục cho biết: Xếp hạng thế giới không phải là mục tiêu duy nhất của các trường đại học nhưng vẫn không thể bỏ qua. Kết quả bảng xếp hạng lần này dựa trên các kế hoạch hướng đến các trường đại học hàng đầu, giảng dạy xuất sắc, đại học kiểu mẫu về khoa học và công nghệ, v.v… trong 10 năm qua, thể hiện kết quả của việc thúc đẩy “Chương trình đầu tư theo chiều sâu cho giáo dục đại học” trong những năm gần đây.

Ngoài việc hỗ trợ các trường phát triển những đặc trưng riêng, Bộ Giáo dục còn hỗ trợ các trường đại học nâng cao sức cạnh tranh quốc tế thông qua các dự án quy mô toàn trường và trợ cấp cho các học viện trọng điểm quốc tế, đồng thời thiết lập cơ chế phát triển “Trung tâm nghiên cứu lĩnh vực nổi bật” ổn định và lâu dài.

Giai đoạn gần đây, sự cạnh tranh về nhân tài trong giáo dục đại học quốc tế đang diễn ra gay gắt, Đài Loan cũng đưa ra “Chương trình học giả Yushan” để cung cấp mức đãi ngộ phù hợp tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế, tuyển dụng các học giả quốc tế hàng đầu đến giảng dạy tại Đài Loan và đưa ra điều kiện hấp dẫn với chế độ tiền lương linh hoạt.

Theo: Tạp chí Times Higher Education