Cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, khi đếm số thứ tự, người, đồ vật, con vật…ngoài số lượng thì chúng ta cần phải dùng cả đơn vị đếm. Đơn vị đếm này cũng tương tự như “cái/chiếc/con/lần/tờ” trong tiếng Việt.
Tùy vào tính chất của đồ vật mà sẽ có những cách dùng đơn vị đếm khác nhau . Hôm nay, Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy sẽ giúp các bạn liệt kê và hệ thống lại các đơn vị đếm cơ bản trong tiếng Nhật nhé ^^

1. Đếm xe, máy móc, tuổi trong tiếng Nhật

đếm tuổi, máy móc trong tiếng nhật

2. Đếm số thứ tự, vật mỏng trong tiếng Nhật

Đếm số thứ tự, vật mỏng trong tiếng Nhật

3. Đếm số lần, vật nhỏ trong tiếng Nhật

Đếm số lần, vật nhỏ trong tiếng Nhật

4. Đếm số tầng, vật thon dài trong tiếng Nhật

Đếm số tầng, vật thon dài trong tiếng Nhật

5. Đếm vật nói chung, người trong tiếng Nhật

Đếm vật nói chung, người trong tiếng Nhật

6. Đếm đồ ăn – uống, động vật nhỏ trong tiếng Nhật

Đếm đồ ăn - uống, động vật nhỏ trong tiếng Nhật

7. Đếm sách vỡ, quần áo trong tiếng Nhật

Đếm sách vỡ, quần áo trong tiếng Nhật

8. Đếm gia cầm, động vật lớn trong tiếng Nhật

Đếm gia cầm, động vật lớn trong tiếng Nhật

9. Đếm giọt chất lỏng, bó trong tiếng Nhật

Đếm giọt chất lỏng, bó trong tiếng Nhật

10. Đếm giầy – tất, nhà trong tiếng Nhật

Đếm giầy - tất, nhà trong tiếng Nhật

Những đơn vị đếm này rất khó nhớ và chúng ta hay nhằm lẫn, chưa kể còn các cách biến âm trong mỗi đơn vị nữa. Vì vậy các bạn cần phải học thật kĩ và thường xuyên sử dụng. Hy vọng tài liệu cách dùng số đếm trong tiếng Nhật này sẽ giúp ích cho các bạn!