Chính phủ tiếp nhận sinh viên quốc tế nhập cảnh cho năm học 2022, tiếp tục mở rộng và thúc đẩy trao đổi sinh viên quốc tế

Img20220719151738346

Từ tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dục đã bắt đầu công tác tiếp nhận sinh viên nước ngoài nhập cảnh để nhập học các trường đại học và cao đẳng cho năm học 2022. Ngoài những sinh viên mang bằng cấp do nước ngoài cấp, sinh viên Hoa kiều theo học chương trình dự bị, sinh viên nhận Học bổng Ngoại giao Đài Loan, còn có hai loại đối tượng khác là sinh viên nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên dựa trên Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa trường Đài Loan và trường nước ngoài, cùng với học viên chuyên tu tiếng Hoa từ hai tháng trở lên (sinh viên nước ngoài, sinh viên Hồng Kông, Macau), mở rộng hơn nữa cho việc sinh viên nước ngoài đến giao lưu và học tập tại Đài Loan.

Img20220719151738346
Từ tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dục đã bắt đầu công tác tiếp nhận sinh viên nước ngoài nhập cảnh để nhập học các trường đại học và cao đẳng cho năm học 2022. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ Giáo dục cho biết phương án nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài luôn tuân thủ đầy đủ quy định của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, sửa đổi theo hình thức cuốn chiếu. Tác nghiệp nhập cảnh hiện nay như sau:

1. Đối tượng nhập cảnh

Đối với sinh viên chưa có thẻ cư trú hợp lệ tại Đài Loan:
a. Sinh viên có bằng cấp do nước ngoài cấp (sinh viên quốc tịch nước ngoài, Hoa kiều, sinh viên Hồng Kông, Macau, Trung Quốc đại lục)
b. Sinh viên Hoa kiều theo học chương trình dự bị
c. Sinh viên nhận Học bổng Ngoại giao Đài Loan (sinh viên nước ngoài)
d. Học sinh, sinh viên đến học tập nghiên cứu tại Đài Loan trong thời gian ngắn theo chương trình hỗ trợ kinh phí của Bộ Giáo dục, các chương trình tiếng Hoa xuất sắc, cân nhắc quan hệ ngoại giao đặc biệt có lợi cho đôi bên (sinh viên nước ngoài)
e. Sinh viên thuộc chương trình trao đổi sinh viên dựa trên Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa trường Đài Loan và trường nước ngoài (sinh viên nước ngoài)
f. Sinh viên chuyên tu tiếng Hoa từ hai tháng trở lên (sinh viên nước ngoài, sinh viên Hồng Kông, Macau)

2. Thời gian nhập cảnh
a. Sinh viên có bằng cấp do nước ngoài cấp, sinh viên Hoa kiều theo học chương trình dự bị, sinh viên nhận Học bổng Ngoại giao Đài Loan, sinh viên được chiêu sinh theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa trường học Đài Loan và trường học nước ngoài được nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022
b. Học sinh, sinh viên đến học tập nghiên cứu tại Đài Loan trong thời gian ngắn theo chương trình hỗ trợ kinh phí của Bộ Giáo dục, các chương trình tiếng Hoa xuất sắc, cân nhắc quan hệ ngoại giao đặc biệt có lợi cho đôi bên sẽ tiếp tục giải quyết như năm học 2021.
c. Sinh viên chuyên tu tiếng Hoa từ hai tháng trở lên được nhập cảnh từ ngày 15 tháng 7 năm 2022

3. Quy định phòng chống dịch bệnh
a. Số ngày cách ly: Áp dụng quy định 3 ngày cách ly tại nhà và 4 ngày tự quản lý sức khỏe
b. Địa điểm cách ly: Khách sạn đạt chuẩn cách ly phòng dịch trong nước, ký túc xá cách ly phòng dịch của trường học được Sở y tế địa phương phê duyệt. Nếu không đủ  giường trong khách sạn phòng dịch hay trường học thì Bộ sẽ phối hợp kiểm tra để cung cấp sau khi thông báo cho Bộ

Nguồn: https://vn.taiwantoday.tw/