[vc_row][vc_column][vc_column_text]Đáp án đề thi JLPT tháng 12/2019 các trình độ N5, N4, N3, N2, N1 được cập nhật mới nhất, hãy tự chấm điểm xem mình được bao nhiêu điểm trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 12/2019 này nhé! Chúc các bạn sẽ có kết quả thi thật tốt.
đáp án jlpt tháng 12-2019

Cập nhật đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT tháng 12/2019

Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức và chỉ mang tính chất tham khảo thôi các bạn nhé![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text el_class=”thoi-gian”]

     Mục lục:

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4806″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”trinh-do-n5″][vc_column][vc_custom_heading text=”Đáp án JLPT N5 tháng 12/2019″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″][vc_single_image image=”4818″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][vc_column_text]
N5 文字・語彙 ( TỪ VỰNG – HÁN TỰ )
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
4 3 3 1 2 2 1 4
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 2 1 4 2 4 1 3 4 3
問題4 31 32 33 34 35
1 2 4 4 3
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1
問題2 17 18 19 20 21
4 2 3 1 4
問題3 22 23 24 25 26
3 4 2 3 1
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29
2 3 4
問題5 30 31
3 4
問題6 32
1
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7
3 1 4 1 2 2 3
問題2 1 2 3 4 5 6
1 2 4 2 3 1
問題3 1 2 3 4 5
2 1 2 3 1
問題4 1 2 3 4 5 6
3 1 2 2 1 1
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”trinh-do-n4″][vc_column][vc_custom_heading text=”Đáp án JLPT N4 tháng 12/2019″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″][vc_single_image image=”4818″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][vc_column_text]
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 2 4 1 3 2 1 3
問題2 10 11 12 13 14 15
4 2 2 1 3 1
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 2 2 1 4 3 3 1 3 4
問題4 26 27 28 29 30
4 3 2 1 3
問題5 31 32 33 34 35
4 4 3 1 2
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 3 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 4 1
問題2 16 17 18 19 20
2 3 3 4 1
問題3 21 22 23 24 25
3 1 4 1 2
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
4 2 2 1
問題5 30 31 32
3 4 1
問題6 33 34
3 1
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
4 3 2 3 2 1 4 1
問題2 1 2 3 4 5 6 7
2 1 4 3 1 3 2
問題3 1 2 3 4 5
3 1 3 2 1
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 2 2 1 3 2 1
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”trinh-do-n3″][vc_column][vc_custom_heading text=”Đáp án JLPT N3 tháng 12/2019″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″ link=”url:https%3A%2F%2Fhikariacademy.edu.vn%2Fdap-an-jlpt-thang-12-2019-trinh-do-n1-n2-n3-n4-n5||target:%20_blank|”][vc_single_image image=”4818″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][vc_column_text]

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 1 2 3 1 4 1
問題2 9 10 11 12 13 14
4 3 4 3 1 2
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 2 3 1 1 4 2 4 3 2 4
問題4 26 27 28 29 30
2 4 4 2 1
問題5 31 32 33 34 35
2 1 3 3 2

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 4 4 3 2 1 3 1 3 4 2 4
問題2 14 15 16 17 18
4 1 2 3 3
問題3 19 20 21 22 23
2 1 3 4 2

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27
2 3 1 4
問題5 28 29 30 31 32 33
4 1 4 3 1 4
問題6 34 35 36 37
4 2 2 3
問題7 38 39
2 1

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6
2 3 1 3 4 3
問題2 1 2 3 4 5 6
2 1 2 4 2 3
問題3 1 2 3
2 4 4
問題4 1 2 3 4
2 3 1 2
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 1 3 1 2 2 3
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”trinh-do-n2″][vc_column][vc_custom_heading text=”Đáp án JLPT N2 tháng 12/2019″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″][vc_single_image image=”4818″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][vc_column_text]

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5
2 1 4 4 3
問題2 6 7 8 9 10
4 2 3 1 1
問題3 11 12 13
3 1 4
問題4 14 15 16 17 18 19 20
2 1 1 3 2 4 3
問題5 21 22 23 24 25
3 2 2 4 1
問題6 26 27 28 29 30
4 2 2 3 1

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 1 3 3 2 4 4 2 2 3 4 1
問題8 43 44 45 46 47
3 1 4 4 2
問題9 48 49 50 51 52
3 2 4 2 3

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 53 54 55 56 57
2 3 4 3 3
問題11 58 59 60 61 62 63 64 65
1 2 3 1 2 1 4 2
問題12 66 67
4 3
問題13 68 69 70
1 4 2
問題14 71 72
3 2

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5
2 1 4 2 4
問題2 1 2 3 4 5
1 2 4 3 2
問題3 1 2 3 4 5
1 2 4 4 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3
問題5 1 2 3a 3b
1 1 4 2
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”trinh-do-n1″][vc_column][vc_custom_heading text=”Đáp án JLPT N1 tháng 12/2019″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″][vc_single_image image=”4818″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/hoi-thao-hoc-bong-du-hoc-nhat-ban-ky-9-2020/”][vc_column_text]
N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6
2 1 4 1 2 3
問題2 7 8 9 10 11 12 13
4 2 3 1 4 3 1
問題3 14 15 16 17 18 19
1 4 3 3 4 3
問題4 20 21 22 23 24 25
2 4 1 3 4 2
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 2 3 3 2 3 2 4 4
問題6 36 37 38 39 40
3 4 2 1 1
問題7 41 42 43 44 45
3 4 4 3 2
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 46 47 48 49
2 3 1 3
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3 3 1 4 4 1 1 4 4
問題10 59 60 61
2 4 3
問題11 62 63
3 1
問題12 64 65 66 67
4 1 2 3
問題13 68 69
2 2
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
3 1 2 4 3 4
問題2 1 2 3 4 5 6
4 1 2 2 1 2
問題3 1 2 3 4 5 6
4 1 1 1 3 4
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2
問題5 1 2 3a 3b
4 3 4 2
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”cach-tinh-diem”][vc_column][vc_custom_heading text=”Cách tính điểm JLPT” use_theme_fonts=”yes” el_class=”title-h2″][vc_single_image image=”4815″ img_size=”full”][vc_column_text]Các trình độ thi từ N5 đến N1 đều có điểm thi tối đa là 180 điểm cho 3 nhóm môn thi. Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 – 180 điểm, trong đó:

 • Cấp độ thi JLPT N4, JLPT N5:

  – Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp): 0 điểm ~ 60 điểm
  – Đọc hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm
  – Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

 • Cấp độ thi JLPT N1, JLPT N2, JLPT N3:

  – Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp – Đọc hiểu) : 0 điểm ~ 120 điểm
  – Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

Cách tính điểm cụ thể trong từng phần thi của các cấp độ:

  • Cấp độ thi JLPT N1

– Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
– Điểm kiến thức ngôn ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
– Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
– Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

  • Cấp độ thi JLPT N2

– Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
– Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
– Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
– Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

  • Cấp độ thi JLPT N3

– Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)
– Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
– Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
– Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

  • Cấp độ thi JLPT N4

– Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
– Điểm kiến thức Ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
– Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

  • Cấp độ thi JLPT N5

– Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180 điểm)
– Điểm kiến thức Ngôn Ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
– Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4822″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://hikariacademy.edu.vn/khoa-hoc-moi/#1565314901835-334c268f-e3c4″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”cl_dangkykh” css=”.vc_custom_1574397412668{background-color: #fa9201 !important;}”][vc_column][eikra-vc-title style=”style3″ title=”ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC” subtitle=”Bạn vui lòng điền thông tin đăng ký khóa học ở form dưới đây nhé!”][vc_empty_space][contact-form-7 404 "Không tìm thấy"][/vc_column][/vc_row]