ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Trường Nhật ngữ Hikari là một trong những trường trung cấp nghề đảm bảo tốt việc làm cho sinh viên cũng như cơ hội thực tập cũng như kiến tấm cho sinh viên đang học tại trường. Trường chúng tôi hiện đang cùng với các doanh nghiệp đồng hành cho hoạt động đào tạo, kiến tập, tuyển dụng với hơn 50 doanh nghiệp lớn đủ mọi ngành nghề tại Việt Nam.

Trên 100 giáo viên hiện đang theo dạy tại Trường, có học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, các nghệ nhân đang làm việc lâu năm.

Các cán bộ quản lý đang làm việc cơ hữu tại trường tổng số là 30 nhân sự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng và Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng hành chánh – tài vụ và các nhân viên.

giáo viên việt khoa