Kết quả phỏng vấn tháng 10-2013

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng 2 bạn Bùi Nguyên Tài và Cao Hữu Tình đã đậu học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ phỏng vấn tháng 10-2013

5 tháng! Một khoảng thời gian không phải là dài đối với những người đã và đang học tiếng Nhật. Nhưng 5 tháng lại là cả một cuộc hành trình rèn luyện vô cùng vất vả của hai chàng trai Bùi Nguyên Tài và Cao Hữu Tình. Vào tháng 10/2013, sau những cạnh tranh tri thức và tác phong phỏng vấn với những “đối thủ nặng ký” thì hai chàng trai của Nhật ngữ Hikari Academy chúng ta đã nhận được kết quả đậu “Học Bổng Toàn Phần Du Học Nhật Bản”.