LỊCH KHAI GIẢNG

Thời gian khóa học dự kiến có thể thay đổi theo lịch của Trung Tâm Nhật Ngữ Hikari Academy, luôn mở các khóa học định kỳ để đáp ứng nhu cầu của học viên tham gia các khóa học tiếng Nhật.

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ/TƯ VẤN

Vui lòng điền form thông tin đăng ký học thử hoặc tư vấn với chuyên viên Hikari. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được thông tin hoặc liên hệ 0902 390 885