Mùa và thời tiết bằng tiếng Nhật

Ở bài viết này trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy sẽ giới thiệu một số từ vựng về mùa và thời tiết trong năm bằng tiếng Nhật.

Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở nên sinh động và thú vị, học viên sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn về bài học
きせつ。てんき: mùa và thời tiết.