Tag Archives: báo

Những nguyên tắc cơ bản để đọc tiêu đề báo tiếng Nhật

Nguyên Tắc đọc Tiêu đề Báo Nhật

Hôm nay, cùng Hikari tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản để đọc tiêu đề báo tiếng Nhật nhé!!! 1.Lược bỏ trợ từ và する Mục đích của điều này chỉ đơn giản là làm cho câu được diễn đạt ngắn hơn mà thôi Ví dụ:  1. 伏見稲荷 外国人の心つかむ ふしみ いなり がいこくじん の こころ つかむ Đền Fushimi Inari chinh phục trái […]