Tag Archives: cưỡi ngựa

Yabusame – môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản

Z3602570851448 516cb9db5de790aa07652451f10b670e

Yabusame là môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Người tham gia sẽ ngồi trên lưng ngựa và bắn Kaburaya (鏑矢) tới đích trong khi ngựa đang chạy. Yabusame là gì? Yabusame tiếng Nhật là 流鏑馬, nghĩa là cưỡi ngựa bắn cung. Yabusame là môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Người tham […]