Tag Archives: đời sống

SỐ NGƯỜI SỐNG TRĂM TUỔI Ở NHẬT TĂNG KỈ LỤC

Hkr (3)

Số lượng người thọ 100 tuổi ở Nhật Bản đã tăng gấp 5 lần trong hai thập kỷ. Điều này khiến chính phủ phải đối diện với những thách thức khi dân số già đi nhanh chóng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, hiện có 90.526 công dân Nhật […]