Tag Archives: động từ

Phân Biệt Tự Động Từ Và Tha Động Từ Trong Tiếng Nhật

Tht

Hikari sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa và phân biệt cách dùng của 2 dạng động từ rất dễ nhầm lẫn trong tiếng Nhật là tự động từ và tha động từ. Tự động từ (自動詞, ji-doushi). Tha động từ (他動詞, ta-doushi) trong tiếng Nhật Tha động từ (“Tha” = “khác”) là động từ […]