Tag Archives: học bổng asahi

KHÔNG THỂ TIN NỔI 49 BẠN THAM DỰ HỌC BỔNG ASAHI ĐỀU ĐỖ

Tin vui từ kết quả học bổng báo Asahi kỳ phỏng vấn tháng 9/2019. Du học Hikari Academy xin chúc mừng tất cả các bạn kỳ phỏng vấn tháng 9/2019 đều đỗ học bổng. Trong đó có 43 bạn bạn đậu chính thức và 6 bạn dự bị. Kết quả học bổng báo Asahi 2019 […]