Tag Archives: Học tiếng Nhật qua ngôn ngữ nói

MỸ TỪ – NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

MỸ TỪ NghỆ ThuẬt NgÔn NgỮ NhẬt BẢn

Văn hoá Nhật Bản được xếp vào nền văn hoá đặc sắc nhất trên thế giới, có lẽ bởi vì nghệ thuật ngôn từ Nhật Bản thể hiện được cả những giá trị sống,  giá trị thẩm mỹ hay những đức tính cao đẹp của con người nơi đây. Những điều này đều được truyền […]

Học tiếng Nhật qua ngôn ngữ nói

Ngôn ngữ nói trong tiếng Nhật là cách diễn đạt tự nhiên, diễn đạt được thái độ, tâm trạng của người nói hay mối quan hệ giữa người nói và người nghe. Nên nếu bạn hiểu các từ ngữ dùng trong ngôn ngữ nói của tiếng Nhật thì bạn có thể áp dụng để nói […]