Tag Archives: kí tự

Các Ký Tự Đặc Biệt Trong Tiếng Nhật 

Các Kí Tự Đặc Biệt Trong Tiếng Nhật

Vậy hôm nay hãy cùng Hikari tìm hiểu chủ đề các ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật. Các ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật 1 ` くてん 2 . ピリオド 3 、 とうてん 4 , カンマ 5 ・ なかてん 6 ? ぎもんふ 7 ! かんたんふ 8 : コロン 9 ; セミコロン 10 _ したせん(アンダーライン) […]