Tag Archives: lời chia buồn

Cách nói lời chia buồn trong tiếng Nhật

Buồn Trong Tiếng Nhật Là Gì

Những lời chia buồn dùng trong tang lễ このたびは ご愁傷(しゅうしょう)さまで ございます。 Xin chia buồn với bạn trong hoàn cảnh này! ⇒ Đây là cách diễn đạt thông thường nhất mà bạn có thể sử dụng khi dự một tang lễ, hoặc cũng có thể dùng trong hoàn cảnh người nghe gặp một tai nạn nào đó. Mục […]