Tag Archives: mĩ từ

MỸ TỪ – NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

MỸ TỪ NghỆ ThuẬt NgÔn NgỮ NhẬt BẢn

Văn hoá Nhật Bản được xếp vào nền văn hoá đặc sắc nhất trên thế giới, có lẽ bởi vì nghệ thuật ngôn từ Nhật Bản thể hiện được cả những giá trị sống,  giá trị thẩm mỹ hay những đức tính cao đẹp của con người nơi đây. Những điều này đều được truyền […]