Tag Archives: ngôn ngữ

Cách nói tắt trong tiếng Nhật

Tiêu đề

Chương trình học trong sách và giao tiếp bên ngoài có sự khác biệt. Người Nhật thường sử dụng cách nói ngắn gọn hơn rất nhiều trong giao tiếp hàng. Hikari cùng các bạn tham khảo nhé! 1. Nói nhanh nói tắt trong tiếng Nhật では (dewa) => じゃ (ja) ては (tewa) => ちゃ (cha) ておく (te oku) => とく (toku) てしまう (te shimau) => ちゃう (chau) でしまう (de shimau) => じゃう (jau) てしまった (te shimatta) => ちゃった (chatta) […]