Tính từ tiếng Nhật thông dụng nhất

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy cung cấp một số tính từ thông dụng nhất trong tiếng Nhật giúp bạn mô tả người, nơi chốn và đồ vật, chỉ tính cách, tính chất, mức độ, màu sắc, trạng thái…
Tính từ là 1 trong những loại từ thường gặp trong đề thi tiếng Nhật vì thế nắm được ý nghĩa và các dạng thức của tính từ là 1 trong những cách tích cực giúp bạn làm bài tập 1 cách hiệu quả.
Dưới đây là danh sách 104 tính từ tiếng Nhật thường gặp nhất:

tính từ tiếng nhật
tính từ tiếng nhật
tính từ tiếng nhật
tính từ tiếng nhật

Tải các tính từ còn lại tại đây