Tổng hợp 220 chữ Kanji

Học Kanji thế nào là hiệu quả? Hầu hết các bạn cảm thấy Hán tự là phần khó khăn nhất đúng không nào?
Chữ Kanji là chữ tượng thanh, tượng hình nên cách học chữ Hán trong tiếng Nhật cũng có nhiều phần thú vị. Như các bạn đã biết chữ tượng thanh, tượng hình là chữ người xưa nhìn sự vật, sự việc rồi viết lại chữ mô tả chúng theo cách nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Một trong những mẹo học chữ Kanji là hãy tưởng tượng và so sánh chữ Kanji theo sự vật, hiện tượng ngoài cuộc sống.
bieu tuong download
Trung tâm Nhật ngữ Hikar Academy tổng hợp và gửi đến các bạn 220 chữ Kanji được học theo cách trên. Nếu học đúng phương pháp thì các bạn sẽ cảm thấy Hán tự thật thú vị.


Tổng hợp 220 chữ Kanji

Download toàn bộ 220 chữ tại đây