Tổng hợp file nghe trình độ N4

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy gửi đến các bạn học viên tài liệu file nghe ở trình độ N4 các giáo trình mà trung tâm đang sử dụng để giảng dạy.
Khi học tiếng Nhật trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có lẽ kỹ năng mà các bạn bị hạn chế nhất đó là kỹ năng nghe. Để cải thiện được kỹ năng này chỉ có 1 cách là các bạn phải luyện nghe thật nhiều, nghe không hiểu vẫn phải nghe 🙂
file nghe n4

File nghe みんなの日本語2タスク:

  • Disc A (Từ bài 1 đến 13): Download
  • Disc B (Từ bài 14 đến 25): Download
  • Disc C (Từ bài 1 đến 13): Download

File nghe みんなの日本語1:

file nghe minna no nihongo
(ことば / ぶんけい / れいぶん / れんしゅC / かいわ)

File nghe của quyển sách luyện nghe 3:

  • Disc A (Từ bài 1 đến 12): Download
  • Disc B (Từ bài 13 đến 22): Download