Khóa tiếng Nhật trung cấp N3, N2 ở TPHCM

Các khóa học tiếng Nhật trung cấp trình độ N3, N2 tại trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đảm bảo cung cấp cho các bạn đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đạt được chứng chỉ JLPT N3, N2 – chứng chỉ rất quan trọng đối với những người học tiếng Nhật.
Để đi xin việc làm ở các công ty Nhật thì trình độ tiếng Nhật sơ cấp là chưa đủ, hầu hết các công ty đặt ra yêu cầu tuyển dụng là tiếng Nhật phải trình độ trung cấp (từ N3 trở lên). Vì thế để ứng tuyển vào các công ty Nhật ở vị trí tốt bắt buộc bạn phải có tiếng Nhật từ trình độ N3.

tiếng nhật trung cấp
Hikari Academy thường xuyên khai giảng các khóa tiếng Nhật trung cấp

Khóa học tiếng Nhật trung cấp tại trung tâm sẽ dạy bạn hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Không chỉ giúp bạn hướng đến chứng chỉ JLPT mà còn giúp bạn cải thiện tiếng Nhật trong công việc thực tế.

Khóa tiếng Nhật trung cấp N3

  • Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4
  • Mục tiêu khóa học: Từ những kiến thức và kỹ năng đã học tại lớp sơ cấp, hướng đến việc ôn luyện để “Sử dụng được tiếng Nhật”. Cùng với việc tăng thêm vốn từ vựng, hán tự, ngữ pháp và hội thoại, học viên sẽ hiểu thêm về nước Nhật và người Nhật qua những thông tin về Nhật Bản, nâng cao tầm hiểu biết về Nhật Bản.
  • Nội dung khóa học: Hán tự, từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng làm bài thi JLPT
  • Thông tin khóa học: Khóa trung cấp tiếng Nhật N3 được chia ra thành 4 khóa học nhỏ, từ trung cấp 1 đến trung cấp 4.
  • Giáo trình: Somatome và giáo trình của trung tâm

Thời gian: 120 tiết  |   Tiết: 4 tiết/buổi   |   Tuần: 3 buổi  |  Thời lượng khóa học: 10 tuần.

Khóa tiếng Nhật trung cấp N2

  • Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình N3 hoặc trình độ tương đương N3.
  • Mục tiêu khóa học: Đạt được trình độ N2
  • Nội dung khóa học: Hán tự, từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng làm bài thi JLPT
  • Thông tin khóa học: Khóa trung cấp tiếng Nhật N2 được chia ra thành 6 khóa học nhỏ, từ trung cấp 1 đến trung cấp 6.
  • Giáo trình: Somatome và giáo trình của trung tâm

Thời gian: 120 tiết  |   Tiết: 4 tiết/buổi   |   Tuần: 3 buổi  |  Thời lượng khóa học: 10 tuần.

Comments are closed.