Từ vựng cơ thể bằng tiếng Nhật

Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về từ vựng cơ thể bằng tiếng Nhật.

Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở nên sinh động và thú vị, học viên sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn về bài học