“Xứ sở máy bán hàng tự động” Nhật Bản: Minh chứng một xã hội an toàn và sự thú vị đằng sau

Photo 1 1661228069138833030673

Nhật Bản là nước có số máy bán hàng tự động trên đầu người cao nhất thế giới và điều đó phản ánh vài sự thật thú vị về quốc gia này.