Tag Archives: Học bảng chữ cái tiếng Nhật

Cách học bảng chữ cái tiếng Nhật muốn quên cũng khó

Học tiếng Nhật giai đoạn học bảng chữ cái tiếng Nhật là giai đoạn khổ ải nhất và có thể làm nản lòng với bất kì ai. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cửa này thì học tiếng Nhật thật thú vị. Để có được điều này, chúng ta phải học thuộc ‘như cháo’ hai bảng chữ […]