Tag Archives: chữ hán thông dụng

1945 chữ Hán thông dụng trong tiếng Nhật

Tại sao phải học chữ Kanji? Có rất nhiều bạn có câu hỏi này! Cùng với hiragana và katakana, chữ Hán tự (kanji) chính là bảng chữ cái tiếng Nhật. Bạn làm sao mà học được tiếng Nhật nếu không học bảng chữ cái của nó? Bản chất kanji là để rút ngắn lại chữ […]