Tag Archives: đồng ý

20+ Cách bày tỏ sự đồng ý giúp đỡ bằng tiếng Nhật

Cách Bày Tỏ Sự đồng ý Giúp đỡ

20+ Cách bày tỏ sự đồng ý giúp đỡ bằng tiếng Nhật ああ、いいですとも。 À, được rồi. 良いですよ Được mà 結構です Cũng được それはもちろんです。 Điều đó là đương nhiên. いいまでもなく。 Điều đó là dĩ nhiên. 問題にならない。 Không thành vấn đề. 非常に嬉しく思います。 Tôi nghĩ sẽ rất vui. 大変うれしく存じます。 Tôi nghĩ sẽ rất vui. 喜んでお手伝いします。 Tôi rất sẵn […]